Nie zalogowany. Zaloguj się.

Pliki do pobrania

Wyświetlane 31-33 z 33 pozycji.

Załącznik nr 13 Przykładowy arkusz obserwacji zajęć/lekcji - doc

Załącznik nr 14 Przykładowy scenariusz/konspekt zajęć - doc

Ocena poziomu satysfakcji studentów kierunku pedagogika wobec treści dydaktycznych oraz praktyk pedagogicznych realizowanych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Poniższa publikacja jest opracowaniem wyników badań ilościowych przeprowadzonych na studentach pedagogiki z warszawskiego Wydziału Nauk Społecznych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w ramach projektu „Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejszy raport oprócz danych statystycznych dotyczących oceny realizowanego programu edukacyjnego (bazującej na opinii respondentów), zawiera dane, które mogą zostać wykorzystane do dalszych działań skupiających się na stałym podnoszeniu jakości kształcenia. Wnioski z badania mogą zostać wykorzystane do podnoszenia standardów dydaktycznych w zakresie specjalności kierunku pedagogika. Wyniki badań wykorzystane zostały do opracowania innowacyjnego modelu kształcenia studentów pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.